หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง นำโดยท่านดร.สมพงษ์  ยอดวงศ์  นายกเทศม […]